رازهای موفقیت افسانه دارقدسی

رازهای موفقیت افسانه دارقدسی یک وب سایت خلاقانه است که به معرفی دوره های آموزشی افسانه دارقدسی می پردازد.

طراحی خلاقانه و بخش وبلاگ این وب سایت از ویژگی های مهم آن است.