شماره حساب / کارت

واریز به حساب، کارت و شبا

پرسیس‌وب، علاوه‌بر پرداخت آنلاین امکان پرداخت کارت‌به‌کارت، واریز به شماره حساب و یا حواله پایا و ساتنا را فراهم کرده تا به راحتی بتوانید مبالغ فاکتور را واریز نمایید و سپس مشخصات واریزی خود را از طریق ارسال تیکت به واحد مالی ارسال نمایید.

بانک / صاحب حساب

بانک رسالت / محمد ابراهیم میری

شماره حساب

10.8016065.1

شماره کارت

5041721082513004

شماره شبا

IR670700001000118016065001