طراحی سایت IZIRTU

شرکت IZIRTU فروشنده لوازم پزشکی و دندانپزشکی در کشور عراق است که طراحی سایت فروشگاهی خود راه به ما سپرده است.

وب سایت IZIRTU دارای قابلیت فروشگاهی و همین طور امکانات پرداخت، از پروژه های بین المللی آژانس دیجیتال مارکتینگ پرسیس وب می باشد.