شرکت توسعه نرم افزار ویتنامی IT deck

شرکت IT deck، یک شرکت توسعه نرم افزار واقع در شهر هوشی-مین ویتنام است که در سال 2022 تاسیس گردیده است.

وب سایت شرکتی توسعه نرم افزار IT deck، یکی از پروژه های بین المللی آژانس دیجیتال مارکتینگ پرسیس است. همکاری با این شرکت بین المللی باعث افتخار مجموعه ماست.