شرکت موج و داده پاسارگاد

شرکت موج و داده پاسارگاد در زمینه طراحی و تولید سیستم های مخابراتی و کنترلی  و همکاری با سازمان های فعال در صنایع فعالیت می کند.

وب سایت شرکتی موج و داده پاسارگاد توسط تیم طراحی آژانس دیجیتال مارکتینگ پرسیس طراحی شده است.